Covid en Atelier300c

In verband met de veiligheidseisen ten aanzien het voorkomen van Covid-besmetting vragen wij onze gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en bieden wij hen een vaste zitplaats aan. Daarnaast leven wij vanzelfsprekend nauwkeurig de hygiënemaatregelen na en verzoeken wij dat onze bezoekers ook te doen. Wij bieden voldoende desinfectie materiaal en leiden de “verkeersstroom”.

Tevens moeten wij onze gasten vragen zich (vrijwillig) te registeren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD indien er onverhoopt toch besmetting kon plaatsvinden. Het registratie-formulier kan eenvoudig ingevuld worden met de QR-code scan en een gsm.

De Nederlandse Corona-aanpak is erop gericht het Coronavirus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in onze samenleving te beschermen.

De door ons allen genomen maatregelen lijken gelukkig succes te gaan krijgen en zoals het er nu naar uit lijkt te zien kunnen we stap voor stap meer ruimte creëren in de nieuwe anderhalvemeter-samenleving.

Wij kunnen niet wachten om weer bijeenkomsten met u in te plannen en afspraken te gaan maken, u weer te verwelkomen bij Atelier300c, vanzelfsprekend met groot respect voor “het nieuwe normaal”: Hygiëne, afstand en met een maximalisering van het aantal gasten.

Daar waar we normaliter tot 100 gasten in de galerie konden plaatsen beperken we ons nu tot een derde van dit maximum.

De Rijksoverheid publiceerde:

…Er mogen tot 1 september 2020  geen vergunningsplichtige events plaatsvinden, corporate meetings & events zijn momenteel weer mogelijk…

Dus met inachtneming van de physical distancing en de daarbij zorgvuldig uitgevoerde hygiëne-maatregelen bent u en uw gasten bij Atelier300c op een veilige plek. Dit betekent dat wij u, met gepaste afstand en meer dan de noodzakelijke hygiëne maatregelen in acht nemende, van harte ontvangen bij Atelier300c.

 

Door de ruime opzet van onze vergaderlocatie (ruim 250 vierkante meter) geven wij u graag de mogelijkheid om bij een te komen, met gepaste afstand en mits u geen klachten heeft die lijken op een verkoudheid natuurlijk.

Wij informeren u graag nader over de overige genomen maatregelen die wij genomen hebben om uw bijeenkomst Covid-veilig te faciliteren.